KONTAKT

Pun naziv – Preduzeće za proizvodnju i trgovinu Largo nuova doo
Adresa – SRBIJA-11070 Novi Beograd , ul.Milutina Milankoviċa 132/71
Veleprodaja – 11070 Novi Beograd
PIB – SR 104102997
Maticni br – 20090464
PDV potvrda – 213933431
Žiro racun: 170-003003488404-85, Unicredit Banka A.D.

Idealan odnos
"CENA - KVALITET"

Dostava robe
"DANAS ZA SUTRA"

Plaćanje preko
žiro računa

Prodajna
podrška