Komercijalni uslovi

Opšti uslovi
 
Firma Largo nuova d.o.o je registrovana kao veleprodaja i kao takva može poslovati samo sa PRAVNIM LICIMA koji su registrovani u Agenciji za privredne
registre Srbije sa važeċim PIB-om . Plaċanje je ISKLJUČIVO u dinarima preko žiro računa.
Cene u online prodavnici su informativnog karaktera, konačne cene dobijate u profakturi-ponudi , koja važi 24h.
Da bi postali nas klijent morate nam dostaviti :
    Kopiju rešenja registracije firme
    Kopiju o izvršenom evidentiranju za PDV ( ukoliko je firma u sistemu PDV-a )
    Kopiju Kartona Deponovanih potpisa
    Pravilno potpisane, overene i registrovane 2 ( dve ) blanko menice ( ukoliko nije avansna uplata).
 
Prodajni program
Prodajni program obuhvata kancelarijski, reklamni i štampani materijal. Zadržavamo pravo da bez prethodnog obaveštenja u prodajni program
uvedemo novu robu ili da odredenu robu izbacimo iz prodajnog programa.
 
Cene
Largo nuova d.o.o. u svojim ponudama, odnosno predračunima, uzima u obzir cene iz trenutno važeċeg cenovnika.
Zadržavamo pravo da u odredjenim slučajevima cene date u ponudi, odnosno predračunu, mogu odstupati od cena iz trenutno važeċeg cenovnika. Zadržavamo pravo izmene cenovnika bez prethodne najave.
 
Cenovnik
Cene u cenovnicima su iskazane kao jedinicne cene za 1 (jedan) komad, osim ako nije drugačije naznačeno.
Cene u cenovnicima su iskazane u RSD.
Cene u cenovnicima su iskazane bez uračunatog PDV-a, osim ako nije drugacije naglašeno.
 
Poručivanje robe
Robu možete poručiti telefonom, slanjem e-pošte ili lično bilo kog radnog dana, od ponedeljka do petka, u periodu od 8 do 16 casova.
Poručivanje na brojeve telefona:
     060/310-6-310
     011/630-98-99
Poručivanje slanjem e-pošte na adresu:
     prodaja@largo-nuova.co.rs
 
Preuzimanje i isporuka robe
Robu možete preuzeti lično ili Vam je možemo poslati kurirskom službom.
 
Lično preuzimanje
Poručenu robu možete preuzeti bilo kog radnog dana, od ponedeljka do petka, u periodu od 8 do 16 casova u prodajnim prostorijama firme  Largo nuova d.o.o.
 
Adresa preuzimanja robe:
     Bulevar Arsenija Čarnojeviċa 117
     Beograd, 11070 Novi Beograd
 
Prijem robe
U obavezi ste da izvršite pregled robe prilikom svake pojedinačne isporuke robe, bilo da je u pitanju lično preuzimanje ili isporuka kurirskim službama. U slucaju da je došlo do eventualnog ošteċenja neposredno na robi i/ili njenom pakovanju, kao i eventualnom odstupanju u naručenoj i isporučenoj vrsti i količini robe, dužni ste da nam to prijavite u roku od jednog dana od dana prijema robe. U protivnom, smatracemo da ste robu primili u ispravnom
stanju i u naručenim količinama i vrsti robe.
 
Plaċanje
Vaša je obaveza da svaku fakturu, po svakoj pojedinačnoj isporuci robe, platite u roku naznačenom na samoj fakturi. Ukoliko niste izvršili obavezu
plaċanja po ispostavljenoj fakturi do roka naznačenog na fakturi, zadržavamo pravo da skratimo rok plaċanja po svakoj narednoj fakturi za buduċe
isporuke robe, odnosno da obustavimo dalju isporuku robe, bez ikakvih daljih obaveza prema Vama.
Za prekoračenje roka plaċanja, zadržavamo pravo zaračunavanja zatezne kamate.
 
Avansne uplate
Za avansne uplate odobravamo do 3% popusta na ukupan iznos predračuna.
Popust za avansne uplate ne važi za proizvode koji su označeni kao akcijski proizvodi ili kao proizvodi na rasprodaji.
Popust za avansne uplate se ne obračunava na iskazane troškove dostave.

Idealan odnos
"CENA - KVALITET"

Dostava robe
"DANAS ZA SUTRA"

Plaćanje preko
žiro računa

Prodajna
podrška